MVO

GCC print professionals
Beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Inleiding

Ons MVO Beleid heeft betrekking op de onderdelen Milieu, Mens en Maatschappij en kent de volgende uitgangspunten:

  1. Wij zijn verantwoordelijk voor een stabiele organisatie met een gezond winstgevendheid;
  2. Onze dienstverlening heeft zo min mogelijk effect op het milieu;
  3. Wij zijn een goede werkgever voor onze medewerkers;
  4. Wij zijn maatschappelijk betrokken.

1. Milieu

1.1 Inleiding
Ons milieuzorgsysteem is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarom hebben we een milieubeleidsverklaring opgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks een actieplan opgesteld.
In dit plan staan concrete doelen en bijbehorende acties. Dit jaarplan is gedurende het jaar een vast onderwerp op de agenda. Aan het eind van het jaar wordt een rapportage gemaakt waarin staat in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en de acties zijn uitgevoerd. Dit is input voor het jaarplan van het daaropvolgende jaar.

1.2 Minimaliseren CO2 uitstoot mobiliteit en stimuleren OV-gebruik
GCC print professionals neemt zijn aandeel in de uitstoot van CO2-gassen serieus. Een verlaging van de uitstoot, draagt bij aan een beter milieu. Daarom hebben wij de afgelopen jaren keuzes gemaakt die de uitstoot van schadelijke CO2-gassen verminderen. Keuzes m.b.t. mobiliteit:
– Indien mogelijk voeren wij gesprekken met opdrachtgevers telefonisch of via Teams, zodat
er minder reisbewegingen zijn.
– We bieden van de mogelijkheid voor (deeltijd) thuiswerken
– We bieden van de mogelijkheid voor verdeling van uren over 4 i.p.v. 5 werkdagen.

1.3 Minimalisering energieverbruik
Binnen GCC print professionals is verduurzaming een belangrijk speerpunt bij vervanging, nieuwbouw en renovatie. Zo wordt er altijd gekozen voor ledverlichting, bewegingssensoren en de meest zuinige cv-ketels. Onze panden zijn geïsoleerd, voorzien van dubbel glas en worden verwarmd door lucht-luchtwamtepompen. Apparatuur wordt buiten werktijd zoveel mogelijk uitgeschakeld.
Voor 2023 staat de aanschaf van zonnepanelen op de agenda.

1.4 Duurzaam inkoopbeleid en CO2 compensatie/reductie en afvalscheiding
Ons duurzaam inkoopbeleid houdt in dat wij alles duurzaam inkopen tenzij er geen duurzame variant te koop is. Bij de inkoop van nieuwe apparatuur of materiaal weegt energiebesparing en duurzaamheid zwaar mee in de keuze. Het doel is om in 2023 onze CO2 uitstoot verder te beperken en waar nodig te compenseren. Afvalscheiding is daar waar mogelijk geïmplementeerd. Restanten van inkten en toners worden door de leveranciers hiervan opgehaald en milieuvriendelijk afgevoerd.

2. Mens

2.1 Inleiding
Het sociaal maatschappelijk ondernemen van GCC print professionals uit zich in het oog hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bieden van kansen aan jonge mensen en het zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers.

2.2 Stageplaatsen en afstudeeropdrachten
Om ook jonge mensen ervaring op te laten doen op de arbeidsmarkt, bieden wij ieder jaar diverse stageplaatsen en afstudeeropdrachten aan studenten. Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben met verschillende onderwijsinstellingen een partnerschap hiervoor.

2.3 Zorgdragen voor onze eigen medewerkers
De basis van een duurzame inzetbaarheid is een medewerker die plezier in zijn werk heeft. Dit is het uitgangspunt van ons selectiebeleid. GCC print professionals heeft geen standaard opleiding- en trainingsprogramma maar gelooft juist in persoonlijke aandacht voor de medewerker en maatwerk oplossingen. Regelmatig voeren wij gesprekken met onze werknemers. In deze gesprekken is er aandacht voor het functioneren en de inhoudelijke aandachtspunten waar de medewerker tegenaan loopt maar ook is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de gesteldheid van de medewerker. Aandachtspunten op vakinhoudelijk terrein (kennis en vaardigheden) worden opgelost door het aanbieden van cursussen en/of opleidingen. Indien sprake is van aandachtspunten in de gesteldheid of competenties van de medewerker, dan schakelen we een coach in waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.
Hij stelt een persoonlijk ontwikkelprogramma met de medewerker op waarbinnen door middel van bijvoorbeeld assessments, coaching, psychologische testen. ‘training-on-the-job’, vitaliteitstraining (gezondheid/sport) en competentietrainingen wordt gewerkt aan de punten waar de medewerker tegenaan loopt.

3. Maatschappelijk
We nemen onze rol in de maatschappij buitengewoon serieus. Dit uit zich in het feit dat wij verschillende goede doelen steunen, met name in Gorinchem en omstreken. Ook zijn wij sponsor van verschillende lokale evenementen. Dit zijn bijvoorbeeld, het Lingehavenconcert, De Gorcumse Zomerfeesten, Het Winterfestijn. Verder zijn we betrokken bij een groot aantal sportverenigingen door middel van sponsoring. Voor 2023 staat op de actielijst dat we e.e.a. binnen Gorinchem willen uitbreiden en ook buiten Gorinchem dergelijke initiatieven, verenigingen, stichtingen etc. willen gaan ondersteunen.

Advies op maat

Wil je meer weten over MVO door GCC of heb je een andere vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

Contact

Daarom GCC

  • Persoonlijk advies
  • De beste kwaliteit
  • Scherp geprijsd

Bekijk ook andere producten